Поняття та зміст доказування прокурором при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

  • І.О. Сухачова кандидат юридичних наук, здобувач Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5844-2229
Ключові слова: прокурор, функція обвинувачення, кримінальне процесуальне доказування, досудове розслідування.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних концепцій кримінального процесуального доказування та їх впливу на реалізацію прокурором функції обвинувачення при доказуванні кримінального правопорушення на досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. У статті встановлено, що на сьогодні в теорії кримінального процесу виокремлюють п’ять сучасних концепцій кримінального процесуального доказування, які можна виділити, зважаючи на його змістовно-функціональне розуміння: пізнавальна; діяльнісна; концепція судових доказів; комплексна; системна. Автором подано визначення поняття кримінального процесуального доказування прокурора на досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, а також характеристика його елементів.

 

Посилання

Погорецький М. А. Нова концепція кримінального процесуального доказування. Вісник кримінального судочинства. № 3. 2015. С. 64.

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. С. 12.

Костін М. І. Поняття «доказування» у кримінальному процесі України. Право України. 2004. № 1. С. 143-146.

Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. Київ : НАВСУ, 2005. С. 12.

Погорецький М. А. Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання. Право України. 2014. № 10. С. 12-25.

Александров А. С. К основаниям теории доказательств в состязательном уголовном процессе. А. С. Александров, М. А. Никонов. Вестник Волгоградск. акад. МВД России. 2013. № 2 (25). С. 68–77.

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків, Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

Шевчишен А. В. Доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: теорія і практика : монографія. Київ : Алерта, 2019. 536 с.

Вирок Миколаївського районного суду Львівської області від 20 листо-пада 2015 року Справа № 447/2447/13-к. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54788011. (дата звернення: 12.11.2020)

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні. За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та С. С. Чернявського. Київ : 2017. С. 250.


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Сухачова, І. (2020). Поняття та зміст доказування прокурором при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 188-199. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.188-199
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА