Укладання угод про визнання винуватості у вчиненні економічних правопорушень: вітчизняний та американський підходи

  • Д.В. Каменський доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3610-2514
Ключові слова: угода про визнання винуватості, економічне правопорушення, кримінальна відповідальність, покарання, правозастосовна практика, процесуальний статус.

Анотація

У статті в компаративістському режимі визначено юридичні підстави та охарактеризовано правозастосовні нюанси укладання угод про визнання винуватості у вчиненні економічних правопорушень. Розкрито причини усталеної, поширеної (до 95 % від загальної кількості порушених кримінальних справ) практики американського правозастосувача в частині укладання угод про визнання винуватості, показано переваги такого інституту саме в аспекті протидії держави злочинам економічного характеру. На цьому тлі вітчизняний аналог, запроваджений у правову систему відносно нещодавно, у зв’язку з ухваленням чинного КПК, наразі сприймається як нерозвинений, відносно непоширений інститут (до 15-20 % від загальної кількості порушених кримінальних справ), водночас маючи значний потенціал для подальшого вдосконалення. Обґрунтовано авторську позицію про те, що норма ст. 389-1 КК, присвячена відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання невинуватості, є проявом помилкової криміналізації та повинна бути виключена.

 

 

Посилання

Лотоцький М. В. Угода про визнання винуватості: процесуальний порядок укладення. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Вип. 31. С. 288–298.

Каменський Д. В. Угода про визнання вини як підстава поліпшення правового становища податкового злочинця за федеральним законодавством США. Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17–18 травня 2007 р. / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. С. 274–276.

Навроцький В. З професорської шухляди. Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. 705 с.

Давидович І. Деякі особливості призначення покарання на підставі угод. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 5. С. 112–116.

Бабанли Р. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади. Чернігі в: Десна Поліграф, 2019. 488 с.

Статистична інформація про розгляд судами першої та апеляційної інстанцій кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення упродовж 9 місяців 2018–2019 років. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/9_mis_2018_2019_pokaznyky.pdf. (дата звернення: 02.12.2020).

Ellis A., Allenbaugh M. Plea Bargained v. Open Pleas: What the Data Reveal. White-Collar Crime. Westlaw Journal. 2017. № 7. Volume 31. P. 1–6.

Pavlo W. The High Cost Of Mounting A White-Collar Criminal Defense. Forbes. May 30, 2013. URL : http://www.forbes.com/sites/walterpavlo/2013/05/30/the-high-cost-of-mounting-a-white-collar-criminal-defense/#a6a21b4cec0b. (дата звернення: 02.12.2020).

Узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод. URL : http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html. (дата звернення: 02.12.2020).

Lafler v. Cooper, 132 S.Ct. 1376, 1388 (2012).

Каменський Д. В. Криміналізація окремих порушень у сфері економіки США: обґрунтована чи помилкова? Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 3. С. 187–191. URL : http://www.pap.in.ua/3_2015/56.pdf. (дата звернення: 02.12.2020).

Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).

Dervan L. Bargained Justice: Plea Bargaining’s Innocence Problem and the Brady Safety-Valve. Utah Law Review. 2012. № 51. P. 50–81.

Reddy D. Guilty Pleas and Practice. American Criminal Law Review. 1993. № 30. P. 1117–1137.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

Ященко С. О. Кримінальна відповідальність за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2016. 18 с.

Потяк В. І. Кримінально-правове забезпечення охорони виконання угоди про примирення : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Івано-Франківськ, 2019. 223 с.

Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. Миколаїв : Іліон, 2016. 768 с.

Архів Подільского районного суду міста Києва. Справа № 758/1714/15-к. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/43251210. (дата звернення: 02.12.2020).


Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Каменський, Д. (2020). Укладання угод про визнання винуватості у вчиненні економічних правопорушень: вітчизняний та американський підходи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 152-166. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.152-166
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА