Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді

  • В.В. Чумак доктор юридичних наук, доцент, т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи Харківського наці¬онального університету внутрішніх справ (м. Харків, Украї¬на) https://orcid.org/0000-0002-6171-2250
Ключові слова: митні органи України, митниця, діяльність, протидія, контрабанда, порушення митних правил.

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості діяльності митних органів України щодо протидії контрабанді. Досліджено такі базові категорії, як: «митна безпека», «контрабанда», «митні органи України». Визначено, що митні органи України є одним із основних суб’єктів протидії контрабанді. Наголошено на правових засадах діяльності митних органів України щодо протидії контрабанді. Зроблено висновок, що з метою оперативного та ефективного здійснення контролю за дотриманням правил переміщення товарів (предметів) та транспортних засобів через митний кордон України митні органи України повинні бути наділені відповідним обсягом повноважень (у тому числі щодо проведення оперативно-розшукової діяльності).

 

Посилання

Бусол О. Ю. Проблема контрабанди в Україні: як змінити систему протидії?/Юридичні новини України/LexInform: сайт. URL:https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/problema-kontrabandy-v-ukrayini-yak-zminyty-systemu-protydiyi/. (дата звернення: 01.06.2020).

Бусол О. Ю., Ложкін В. Ю. Стан боротьби з контрабандою та порушенням митних правил в Україні. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). 2008. № 2 (18). С. 40-50.

Проблема контрабанди в Україні: як змінити систему протидії?/Незалежна Служба Новин/Independent News Service: сайт. URL:https://bloginside.in.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%B7%D0%BC%D1%96/. (дата звернення: 01.06.2020).

Новосад І. Роль митної безпеки в захисті національних інтересів держави. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2014. № 14. С. 20-25.

Гавловська Н. І. Вплив митних органів на економічну безпеку держави. Митна безпека. 2011. № 1-2. С. 52-56.

Левко М. М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 15. Ч. 2. С. 16-20.

Митний кодекс України : закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI//База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. (дата звернення: 01.06.2020).

Кукуруза Г., Лесик М., Ніколаєнко С. Аналіз обсягів контрабанди в Україні: обсяги, прямі та непрямі втрати бюджету та економіки: Special Report. Київ, 2019. 28 с.

Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III//База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 01.06.2020).

Стратегія у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 570-р//База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570-2017-%D1%80#Text. (дата звернення: 01.06.2020).

Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів: указ Президента України від 09.07.2019 р. № 505/2019//База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505/2019#Text. (дата звернення: 01.06.2020).

Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки : указ Президента України від 04.03.2008 р. № 195/2008//База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2008#Text. (дата звернення: 01.06.2020).

Про затвердження Програми протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів на 2000 - 2001 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. № 1608//База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1608-2000-%D0%BF#Text. (дата звернення: 01.06.2020).

Основні завдання а функції управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії (митниця)/Державна податкова служба України: сайт. URL:https://lv.tax.gov.ua/okremi-storinki/struktura/print-204319.html. (дата звернення: 01.06.2020).


Переглядів анотації: 1291
Завантажень PDF: 610
Як цитувати
Чумак, В. (1). Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 320-328. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.320-328
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ