Tипові слідчі ситуації під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням інтернет-мережі iз використанням інтернет-мережі

  • О.В. Лащук головний інспектор управління протидії правопорушенням у сфері легального обігу наркотиківДепартаменту протидії наркозлочинності https://orcid.org/0000-0002-9722-4443
Ключові слова: типова слідча ситуація, незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії, інтернет-мережа.

Анотація

У статті здійснюється аналіз подання в наукових працях типових слідчих ситуацій, які виникають у разі виявлення слідчим факту збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, що здійснюється з використанням інтернет-мережі. У залежності від обставин виявлення факту незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин кожна типова слідча ситуація поєднує в собі різноманітні компоненти, до яких належать процесуальний, організаційно-тактичний, інформаційний, тактичний та психологічний. В основу класифікацій типових слідчих ситуацій покладено наявність або відсутність інформації, що має значення для розв'яння основних завдань розслідування, обсяг такої інформації та способи її отримання, що в подальшому впливає на подальше розслідування кримінальних правопорушень.

 

Посилання

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Статистична інформація за 2019 рік. Офіс Генерального прокурора. Офіційний вебсайт. URL:https://www.gp.gov.ua/ua/1stat.

Про результати протидії наркозлочинності на території України за 2019 рік. Аналітичний огляд. Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції. 2020. 7 с.

Татаров О. Ю., Стрільців О. М., Школьний В. Б. та ін. Кваліфікація та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за допомогою мережі інтернет: метод. реком. Київ: ГСУ МВС України, Нац. акад. внутр. справ. 2012. 30 с.

Лапта С. П. Використання Інтернету, як інструменту незаконного продажу наркотичних засобів та сильнодіючих речовин. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу», до 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського.(м. Харків, 8 листопада 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ. Харків, 2017. С. 114-116.

Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. … доктора юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза». Харків, 1967. 38 с.

Салтевський М. В. Криміналістика: підручник: у 2 ч. Ч. 2. Харків: Консум, 2001. 528 с.

Логінова В. В. Поняття та значення слідчих ситуацій у методиці розслідування злочинів. Форум права. 2010. № 3. С. 278-283.

Веліканов C. В. Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці: автореф. дес. ... канд. юрид. наук.: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза». Харків, 2002. 22 с.

Борисова Л. В. Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Форум права. 2011. № 2. С. 97-102.

Самойленко О. А. Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі: монографія; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса: ТЕС, 2020. 372 с.

Сакаль А. П. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями. Криминалистика и судебная экспертиза. 2014. Вып. 59. С. 168-177.

Бугайчук К. Л., Савченко О. О. Прібиткова Н. О. Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, збері-гання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в умовах нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства): наук.-метод. реком. Xарків, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2015. 99 с.

Волобуєв А. Ф., Одерій О. В., Степанюк Р. Л. та ін. Криміналістика: підручник: у 2 т., Т. 2; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 312 с.

Особливості розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: Методичні рекомендації для практичних підрозділів Національної поліції України. Харків, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2017. 76 с.

Юхно О. О., Матюшкова Т. П., Коршенко В. А. та ін. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій: наук.-метод. рек.; за заг. ред. д. ю. наук, професора О. О. Юхна. [Серія «Бібліотечка слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу»]. На замовлення Головного слідчого управління Національної поліції України. Xарків, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2019. 48 с.

Стрільців О. М., Кузьмічова-Кисленко І. В., Лащук О. В. та ін. Розслідування незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин: посібник. Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2019. 135 с.


Переглядів анотації: 817
Завантажень PDF: 328
Як цитувати
Лащук, О. (1). Tипові слідчі ситуації під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням інтернет-мережі iз використанням інтернет-мережі . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 267-278. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.267-278
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ