Договір на проведення клінічних випробувань лікарських засобів: питання належної кваліфікації

  • І.Б. Утєхін кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет» (м. Чернівці, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3937-4523
Ключові слова: клінічні випробування, договір, предмет договору, зміст договору, етичний елемент, не комерційний інтерес.

Анотація

У статті визначено відмінні ознаки договору на проведення клінічних випробувань лікарських засобів від суміжних договорів. Він належить до пойменованих договорів. Головна особливість – наявність «етичного» елементу. Це зумовлює його спрямування й зміст. На відміну від мінових договорів, де суть зводиться до товарно-грошового обміну, має місце не комерційний інтерес, а суспільний. Останнє визначає наявність кваліфікаційних ознак такого правочину. Держава зацікавлена в розвитку цих відносин, оскільки йде мова про забезпечення країни необхідними ліками.

 

Посилання

Балибардина Н. Г. Договор на проведение клинических исследований лекарственных средств: автореф.: дис... к.ю.н. 12.00.03. Волгоград, 2006. 22 с.

Вороніна І. С. Характеристика договору на проведення клінічного випробування лікарського засобу для застосування людиною. Право і суспільство. № 6-2, частина 3. 2015. С. 50-55.

Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст). К.: Моріон, 2009. 448 с.

Державна стратегія реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами до 2025 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1022. URL://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022-2018-п#Text. (дата звернення 23.07.2020)

Павлюченко Ю. О. Антонюк Умови договорів щодо проведення клінічних випробувань. Підприємництво, господарство і право. № 3. 2019. С. 52-56.

Гудима М. М. Визначення предмету договору про надання туристичних послуг. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2010. Вип. 22. С. 94-100.

Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи клінічних матеріалів. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09#n16.

Почтарьов С. О. Договір дарування в цивільному праві та в нотаріальній діяльності: автореф. дис. … к.ю.н. 12.00.03. К., 2015. 20 с.

Основи законодавства України «Про охорону здоров’я». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Закон України «Про лікарські засоби». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-вр#n13. (дата звернення 23.07.2020)

Рішення адміністративного суду Сумської області № 1840/3701/18 від 01.02.2019 URL:https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/800552201. (дата звернення 23.07.2020)

Sarah Lyman The five legal pitfalls of clinical trail agreements. URL:https://pharmafield.co.uk/opinion/the-five-legal-pitfalls-of-clinical-trial-agreements. (дата звернення 23.07.2020)


Переглядів анотації: 149
Завантажень PDF: 126
Як цитувати
Утєхін, І. (1). Договір на проведення клінічних випробувань лікарських засобів: питання належної кваліфікації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 239-249. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.239-249
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА