Правові питання взаємодії правоохоронних органів із громадськістю щодо забезпечення охорони довкілля

  • В.М. Комарницький доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1510-2395
  • М.І. Єрофеєв кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7679-7341
Ключові слова: громадськість, правоохоронні органи, взаємодія, охорона довкілля, екологічне законодавство.

Анотація

У статті розглянуто проблеми щодо прав громадян, громадських об'єднань у сфері охорони довкілля; основні форми реалізації цих прав у процесі взаємодії з правоохоронними органами. Акцентовано увагу на недоліках (прогалинах) законодавства в регулюванні відносин, що вникають між громадськістю та правоохоронними органами при здійсненні екологічного контролю, притягненні до юридичної відповідальності порушників екологічного законодавства, судовому захисті екологічних інтересів суспільства. Також обґрунтовано рекомендації та пропозиції щодо усунення цих законодавчих недоліків (прогалин).

 

Посилання

Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища: наказ Мінприроди № 81 від 04.08.1994 р. (наказ втратив чинність на підставі наказу Мінекобезпеки № 150 від 05.07.1999 р.). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-94.

Малишева Н. Р., Єрофеєв М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Харків: Право, 2017. C. 147-149.

Берзіна С. В. Громадський екологічний контроль: посіб. для громадських інспекторів з охорони довкілля / С. В. Берзіна, В. Є. Борейко, Г. С. Бузан; за заг. ред. І. О. Яковлєва. К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 150 с.

Комарницький В. М., Єрофеєв М. І. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання//Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2017. Вип. 1. С. 150-157.

Казанчук І. Д. Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах//Наше право, № 1. 2017. С. 54-61. URL:http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/?s=%E2%84%961+2017.

Гамалюк Б. М. Діяльність Національної поліції України з дотримання державних екологічних гарантій: теоретико-методологічний аспект//Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 3. 2016. С. 150-161. URL:http://www.lvduvs.edu.ua/seriya-ur?limitstart=0).

Овчаренко О. «Реформа екологічної інспекції повинна відбутись за моделлю реформи поліції, – Остап Семерак»/О. Овчаренко, Т. Кухар // Львівський портал: Інтернет-видання. 2016/. URL:http://portal.lviv.ua/news/2016/05/28/reforma-ekologichnoyi-inspektsiyi-povinna-vidbutis-za-modellyu-reformi-politsiyi-ostap-semerak.

Створення екологічної поліції (екополіції) для попередження та припинення правопорушень у сфері охорони довкілля. Автор (ініціатор): Яловий Костянтин Володимирович. Дата оприлюднення: 28 квітня 2020 р. № 22/094470-еп//Електронні петиції. Офіційне Інтернет-представництво Президента України. URL:https://petition.president.gov.ua/petition/94470).

Яловий К. Україні потрібна екологічна поліція/Українська правда. 27.04.20202 р. URL:https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/27/7249509.

Карнаух Л. Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи?/LexInform. Юридичні новини України. URL:https://lexinform.com.ua/v-ukraini/ekologichna-reforma-yak-usunuty-koruptsijni-ryzyky-pry-zmini-systemy/.

Комарницький В. М., Єрофеєв М. І. Правові та організаційні аспекти антикорупційної політики в галузі охорони довкілля//Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2019 р.) Івано-Франківськ – м. Яремче: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 70-74.

Єрофеєв М. І. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері оцінки впливу на довкілля: питання удосконалення законодавчого регулювання//Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. Вип.1 (89). С. 71-79.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г. П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 25.11.1997 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2018 р. у справі №910/8122/17. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/78977479.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція): Ратифікована Законом України № 832- XIV (832-14) від 06.07.1999 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015.


Переглядів анотації: 420
Завантажень PDF: 200
Як цитувати
Комарницький, В., & Єрофеєв, М. (1). Правові питання взаємодії правоохоронних органів із громадськістю щодо забезпечення охорони довкілля. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 225-238. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.225-238
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА