Адміністративно-правові засади здійснення медичної та фармацевтичної діяльності в Україні

  • О.С. Ховпун кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права,процесу та криміналістики Академії праці,соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5753-966X
Ключові слова: правове регулювання, медична діяльність, фармацевтична діяльність, ліцензування, правовий статус.

Анотація

Статтю присвячено правовим засадам здійснення медичної і фармацевтичної діяльності в Україні. Визначені поняття медичної і фармацевтичної діяльності. Наведені законодавчі і підзаконні акти, які регулюють ліцензування цієї діяльності, правовий статус медичних і фармацевтичних працівників, закладів охорони здоров’я, фармацевтичних організацій, специфіку державного нагляду й державного управління у вказаних сферах суспільного життя. З’ясовано, що спеціальними нормативно-правовими актами, які встановлюють особливості ліцензування медичної і фармацевтичної діяльності є відповідні Ліцензійні умови провадження кожного з видів такої діяльності. Вони закріплюють організаційні, технологічні та кадрові вимоги до закладів охорони здоров’я і фармацевтичних організацій. Визначено нормативні засади правового статусу медичних і фармацевтичних працівників. Акцентовано увагу на нормативній основі для притягнення до кримінальної відповідальності за неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

 

Посилання

Загиней З. В., Шмаль Л. І. Медична практика як дозволений вид діяльності в антикорупційному законодавстві України. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 2. С. 51–66.

Коваль А. М. Щодо питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг. Вісник прокуратури. 2010. № 1(103). С. 94–99.

Васильєв С. В. Законодавче закріплення поняття «фармацевтична діяльність» як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 14–20.

Teremetskyi V. I., Dmytrenko E. S., Burya L. V., Grynenko S. O., Kovalenko E. V. Health Care Sector’s Financial, Civil, Criminal and Administrative Liability in EU Member States and Ukraine: Results of Comparative Research. Georgian Medical News № 5 (302) 2020. P. 160–167.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285. URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/285-2016-п#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про лікарські засоби: Закон України від 04.04. 1996 № 123/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-вр#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text. (дата звернення: 15.08.2020).

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів): постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-п#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у галузі охорони здоров’я з у закладах охорони здоров’я: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.11.2002 № 385. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження переліку провізорських посад з у закладах охорони здоров’я: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.11.2002 № 385. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України: постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1163. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2018-п#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження Порядку контролю якості медичної допомоги: наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 752. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1996-12#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: наказ МОЗ України від 10.02.2011 № 80. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0634-11#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 № 724 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-11#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2014 № 677. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1515-14#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 260. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/260-2010-п#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-ХІV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text. (дата звернення: 25.08.2020).


Переглядів анотації: 280
Завантажень PDF: 153
Як цитувати
Ховпун, О. (1). Адміністративно-правові засади здійснення медичної та фармацевтичної діяльності в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 195-205. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.195-205
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ