Окремі аспекти забезпечення права на охорону здоров’я адміністративно-правовими засобами

  • Г.В. Муляр кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2636-0509
Ключові слова: охорона здоров’я, право на охорону здоров’я, медична реформа, правові засоби, медична допомога, законодавство.

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного розуміння змісту права на охорону здоров’я та адміністративно-правових засобів його забезпечення. Звернуто увагу на повноту та ефективність забезпечення права на охорону здоров’я адміністративно-правовими засобами. Визначено зміст права на охорону здоров’я та його універсальний (право кожного, а не виключно громадян) та комплексний (фізична, психічна та соціальна складові) характер. Розглянуто адміністративно-правові засоби забезпечення права на охорону здоров’я в Україні. Підтримано позицію про умовний поділ адміністративно-правових засобів на регулятивні, превентивні та примусові. Наголошено на пріоритеті превентивних засобів. Здійснено аналіз адміністративно-правових засобів забезпечення права на охорону здоров’я на предмет повноти та ефективності. Зроблено висновок на необхідності зосередження медичної реформи, насамперед на гарантуванні рівного доступу до медичної допомоги на всіх рівнях (медичних гарантіях) та прогалинах за окремими складовими, що утворюють право на охорону здоров’я.

 

Посилання

Індекс здоров’я. Україна URL:http://health-index.com.ua/.

Козаченко О. Україна посіла 93 місце в Глобальному індексі здоров’я Bloomberg. Ми «виросли» на шість позицій. URL:https://thebabel.com.ua/news/26338-bloomberg-opublikuvav-globalniy-indeks-zdorov-ya-ukrajina-na-93-misci.

Логвиненко Б. О. Публічне адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні: теорія і практика. Монографія. Київ: «МП Леся», 2017. 344 с.

Сарибаєва Г. М. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я: теоретико-правові засади систематизації нормативно-правових актів. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя. 2019. 477 с.

Руснак Л. М. Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2016. 22 с.

V. Teremetskyi, E. Dmytrenko, O. Pletnov, S. Grynenko, Ye. Kovalenko Health Care Sector’s Financial, Civil, Criminal and Administrative Liability in EU Member States and Ukraine: Results of Comparative Research. Georgian Medical News No 5 (302) 2020. p. 160-167 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України від 26.01.1993. № 4, Ст. 19.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. № 30, Ст. 141.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я: навч. посіб. Б. О. Логвиненко. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2020. 106 с.

Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я ВООЗ: Міжнародний документ від 22.07.1946. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599/print.

Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2012. 18 с.

Ракша Н. С. Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів. 2007. 19 с.

Кутерга М. В. Поняття й сутність адміністративно-правових засобів забезпечення дорожнього руху. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. № 29. Ч. 2. Т. 2. С. 63-66.

Куций А. О. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса. 2004. 19 с.

Небрат О. О., Яценко В. П. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини в діяльності Національної поліції. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. № 5. С. 93-99.

Коли і яким чином в Україні запрацює обов’язкове медичне страхування? URL:https://life.pravda.com.ua/columns/2020/07/21/241715/.

Діденко В., Любченко Л., Коргун Ю. Де юре. Як отримати психіатричну допомогу без порушення прав пацієнтів. URL:https://arcua.org/psixeya/vipuski/de-yure.-yak-otrimati-psixiatrichnu-dopomogu-bez-porushennya-prav-paczientiv.html.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 31.

Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 № 1489-III. Відомості Верховної Ради України від 12.05.2000. № 19. Ст. 143.

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон України від 14.11.2017 № 2206-VIII. Відомості Верховної Ради України від 02.02.2018. № 5. Ст. 32.

Теремецкий В. И., Чмелюк В. В., Мацюк В. Я., Галаган В. И., Удовенко Ж. В. Проблема обеспечения права на медицинскую помощь задержанного (содержащегося под стражей) лица в уголовном процессуальном законодательстве: опыт Украины и зарубежных стран. Georgian Medical News. № 11 (296). 2019. С. 154-159.

Про утворення Національної служби здоров’я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101. Офіційний вісник України. 2018. № 15. Ст. 507.


Переглядів анотації: 150
Завантажень PDF: 99
Як цитувати
Муляр, Г. (1). Окремі аспекти забезпечення права на охорону здоров’я адміністративно-правовими засобами. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 186-195. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.186-195
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ