Обрання суддів на загальних виборах: аргументи «за» та «проти»

  • В.Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка https://orcid.org/0000-0003-2614-0426
Ключові слова: вибори суддів, загальні вибори, політичні партії, виборці, органи судової влади.

Анотація

У статті подано аргументи «за» та «проти» щодо обрання суддів на загальних виборах. Указано, що запровадження в найближчому майбутньому обрання суддів на загальних виборах в Україні є передчасним та деструктивним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків для національної правової системи. Основною причиною цьому є недостатньо розвинене громадянське суспільство в Україні, низький рівень політичної та правової культури, незавершеність повноцінного утвердження демократичних інституцій у державі, а також помітні проблеми у функціонуванні судової системи, що, у першу чергу, виражається в корумпованості, кон’юнктурності, політизованості та залежності вітчизняних судів.

 

Посилання

Передвиборна програма блоку "Наша Україна" «Україна у нас одна!». Центральна виборча комісія. URL:https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/printblob4049.doc?pf7171=20&kodvib=600.

Передвиборча програма блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Прогресивної соціалістичної партії України та Партії «Русько-Український Союз» (РУСЬ). Центральна виборча комісія. URL:https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/printblobe2ff.doc?pf7171=11&kodvib=600.

Передвиборна програма Виборчого блоку політичних партій «Опозиційний блок «НЕ ТАК!». Центральна виборча комісія. URL:https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/printblob4c53.doc?pf7171=28&kodvib=600.

Передвиборча Програма кандидата у Президенти України Ю. Тимошенко «Україна переможе. Україна – це ти!». Центральна виборча комісія. URL:www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP009206f.html.PT021F01=21&PT001F01=700.

Програма кандидата на пост Президента України Руслана Кошулинського. Центральна виборча комісія. URL:https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp009pt021f01=228pt001f01=720.doc.

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. Центральна виборча комісія. URL:https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp009pt021f01=233pt001f01=720.doc.

«Ставлення громадян України до судової системи»: дослідження соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення Офісу Ради Європи в Україні (проведене з 7 по 14 лютого 2019 року). Разумков Центр. URL:https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy.

Долежан В. За чисті мантії. Виборність суддів: панацея від зла чи елемент передвиборних технологій? Закон і Бізнес. 2007. № 37. С. 8.

Нестор Н. В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні: дисертація ... д-ра юрид. наук, спец.: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / СумДУ. Суми, 2019. 539 с.

Кушніренко В., Пенькова К. Виборність суддів та участь народних засідателів у судовому процесі: міжнародна практика та висновки для України (Policy Study). 12 с. URL:http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28801.pdf.

Сердюк Н. Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження). Публічне право. 2015. № 2. С. 81-89.

Слободяник Н. С. Розвиток демократичних засад у формуванні суддівського корпусу в Україні: автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.10. Одеса. 2019. 24 с.

Нестерович В. Ф. Органи судової влади як об’єкти лобіювання в Україні – виклик національній правовій системі. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 3. С. 38-42.

Нестерович В. Ф. Лобіювання в органах судової влади США як феномен американського конституціоналізму. Судова практика. 2010. № 9-10. С. 26-35.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

Constitution of Peru 1993 (rev. 2009). Constitute Project. URL:www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf?lang=en. [in English].

History of Reform Efforts. American Judicature Society. URL:https://bit.ly/3kihvc1.

Streb M. J. (2009) Running for Judge: The Rising Political, Financial, and Legal Stakes of Judicial Elections. New York: NY University Press. 253 р.

Resnik, J. (2004). Judicial Selection and Democratic Theory: Demand, Supply, and Life Tenure. Cardozo Law Review, 26, 579.

Methods of Judicial Selection. American Judicature Society. URL:https://bit.ly/2HAdPPC.

Constitution of the State of Georgia (As Amended Through January 1, 2017). Georgia State Senate. URL:http://www.senate.ga.gov/Documents/gaconstitution.pdf.

Bannon, A., Lisk, C., & Hardin, P. (2017). Who Pays for Judicial Races? The Politics of Judicial Elections, 2015-16. Brennan Center for Justice, 15-17.

Lyles, J. (2003). The Buying of Justice: Perversion of the Legal System Through Interest Groups' Involvement with the Partisan Election of Judges. Law and Psychology Review, 27, 121.

Bondolfi S. (2017) Are Swiss judges on a tight political leash? SWI. URL :http://www.swissinfo.ch/eng/fair-trial_are-swiss-judges-on-a-tight-political-leash-/43643296.

Poirier, P. (2017). Corruption prevention in respect of Members of Parliament, Judges and Prosecutors-Evaluation Report Switzerland (No. GrecoEval4Rep (2016) 5). Council of Europe.


Переглядів анотації: 234
Завантажень PDF: 120
Як цитувати
Нестерович, В. (1). Обрання суддів на загальних виборах: аргументи «за» та «проти». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 171-186. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.171-186
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ