Соціально-трудові гарантії щодо працевлаштування та зайнятості працівників підприємств, переміщених із непідконтрольних територій

  • І. В. Шульженко кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0414-6686
Ключові слова: юридичні гарантії, трудові відносини, пільги, переваги, працевлаштування, внутрішньо переміщені особи, підприємства.

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблеми реалізації та ефективності соціально-трудових гарантій щодо працевлаштування та зайнятості працівників підприємств, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Автор аналізує та обґрунтовує ефективність пільг та переваг, що, відповідно до чинного законодавства, надаються працівникам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб при виникненні, зміні та припиненні трудових та соціально-правових відносин. Вирішення поставлених завдань здійснювалось за допомогою використання таких методів, як аналіз та узагальнення наукової, науково-популярної літератури і нормативно-правових актів, що надають пільги та переваги працівникам підприємств, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Автор пропонує внести певні зміни та доповнення до чинного законодавства, котре регулює правовідносини в галузі надання соціально-економічних гарантій працівникам підприємств, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

 

Посилання

Микитентко Є. В. Загальні проблеми реалізації правового статусу внутрішньо переміщених осіб. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4. 315 c.

Козинець І. Г., Шестак Л. В. Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Молодий вчений. 2014. № 12. 328 с.

Менджул М. В., Рогач О. Я. Припинення трудових відносин з ініціативи працівника – внутрішньо переміщеної особи та роботодавця. Публічне право. 2017. № 1. 197 с.

Кількість зареєстрованих ВПО станом на 13 квітня 2020 року URL:https://mtot.gov.ua/ilkist-zareestrovanih-vpo-stanom-na-13-kvitnja-2020-r_2289161300065911930#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8,%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 1. Ст. 1.

Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон України від 16.09.2014 р. № 1680-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 45. Ст. 2043.

Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції: Закон України від 16.09.2014 р. N 1669-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 44. Ст. 2040.

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 24.12.15р. № 921-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст. 58.

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції. Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.15 р. № 81. Офіційний вісник України. 2015. № 20. Ст. 554.

Мордовец А. С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. А. С. Мордовец; под ред. Матузова Н. И. М-во внут. дел. РФ. Сарат. высш. шк.: Саратов. Изд-во Сарат. высш. шк. милиции. 1996. 287 с.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / В. І. Прокопенко та ін.; Харків: Консум, 2003. 832c.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV (з наступними змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–42, 42. Ст. 492


Переглядів анотації: 93
Завантажень PDF: 78
Як цитувати
Шульженко , І. В. (1). Соціально-трудові гарантії щодо працевлаштування та зайнятості працівників підприємств, переміщених із непідконтрольних територій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 159-170. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.159-170
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА