Міжнародні стандарти забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів

  • Н. В. Хмелевська Міжнародні стандарти забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів https://orcid.org/0000-0002-4492-4868
  • В. О. Гарматюк аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, головний державний ревізор-інспектор відділу з питань запобіга¬ння та виявлення корупції Головного управління ДПС у Хмельницькій області(м. Хмельницький, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3867-5049
Ключові слова: міжнародні стандарти, правосуддя, кримінальне провадження, корупційний злочин, кримінальне судочинство, гарантії прав.

Анотація

У статті проаналізовано підходи до поняття міжнародних стандартів у сфері кримінального судочинства, визначено особливості таких стандартів саме в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів та встановлено проблемні аспекти їх застосування, надано обґрунтовані висновки щодо розкриття поняття «міжнародні стандарти забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів» як встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, гарантій здійснення правосуддя щодо фізичних та юридичних осіб у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів та які забезпечують як дотримання прав таких осіб у кримінальних провадженнях, так й організацію діяльності судової влади.

 

Посилання

Білозьоров Є. В. Міжнародно-правові гарантії як елемент механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2011. Вип. 14. С. 63-68.

Завальнюк В. Міжнародно-правовий вимір правового буття людини. Юридичний вісник. 2013. № 3. С. 17-24.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555.

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія Ніжин: ТОВ «Видавництво «АспектПоліграф», 2013. 228 с.

Кучинська О. П., Циганюк Ю. В. Система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі. Право України. 2019. № 9. С. 50-64.

Мартиновський Д. П. Міжнародні стандарти прав людини у системі українського судочинства. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2011. Вип. 2. С. 394-402.

Паліюк В. П. Застосування судами загальної юрисдикції України міжнародних договорів про права людини. Європейські студії і право. 2013. № 1. С. 35-48.

Пошва Б. М. Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 2. С. 5-26.

Рабінович П., Венецька О. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, класифікація. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4. С. 18-28.

Стамбульський план дій з боротьби проти корупції від 21.01.2004 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04#Text.

Стрекалов А. Є. Міжнародно-правові стандарти щодо обмеження основних прав і свобод людини і громадянина. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2012. № 25. С. 507-513.

Циганюк Ю. В. Теоретичні та правові основи системи кримінального процесу України: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2020. 344 с.

Чуприна Ю. Ю. Міжнародні стандарти ефективності судової влади. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 1. С. 446-452. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_71.

Шмельова Г. Г. Міжнародно-правові гарантії прав людини: загально-теоретичний аспект. Правові новели. 2014. № 1. С. 99-103.

Щирба С. Є. Вплив міжнародно-правових стандартів на діяльність правоохоронних органів України щодо захисту прав людини. Європейські перспективи. 2014. № 7. С. 163-166.


Переглядів анотації: 203
Завантажень PDF: 153
Як цитувати
Хмелевська, Н. В., & Гарматюк, В. О. (1). Міжнародні стандарти забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 150-159. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.150-159
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА