Якою бути юридичній відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння?

  • М. Ю. Веселов кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Кривий Ріг - м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3963-2764
  • Р. С. Шелудяков кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Кривий Ріг - м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5964-5861
Ключові слова: забезпечення безпеки дорожнього руху, юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, керування транспортним засобом, правопорушення, стан сп’яніння.

Анотація

Актуальність статті зумовлена спробою національного законодавця криміналізувати правопорушення, пов’язані з керуванням транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. У публікації досліджуються особливості правового регулювання цих суспільних відносин, які обумовлюють сучасні проблеми застосування заходів адміністративної та кримінальної відповідальності за вказані правопорушення. На підставі проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо оптимальної (комбінованої) форми юридичної відповідальності за правопорушення, які пов’язані з керуванням транспортними засобами в стані сп’яніння: учинені вперше – адміністративної, повторно – кримінальної.

 

Посилання

Статистика ДТП в Україні за період з 01.01.2019 по 31.12.2019: DTP 12-2019. Сайт Патрульної поліції України. URL:http://patrol.police.gov.ua/statystyka/. (дата звернення: 23.08.2020).

Страшний приклад безвідповідальності водіїв. Голос України за 15.07.2020. URL:http://www.golos.com.ua/article/333255. (дата звернення: 16.07.2020).

Про надання інформації [Текст]: Лист Департаменту патрульної поліції від 01.03.2017 р. № 89зі/41/2/02-2017.

Керування у стані сп’яніння: нова відповідальність? Сайт Патрульної поліції Украї-ни. URL:http://patrol.police.gov.ua/2020/01/02/130-ti-nova-vidpovidalnist/. (дата звернення: 23.08.2020).

Статистика ДТП в Україні за період з 01.01.2020 по 31.05.2020: DTP 05-2020. Сайт Патрульної поліції України. URL:http://patrol.police.gov.ua/statystyka/. (дата звернення: 23.08.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»: Закон України від 17.06.2020 р. № 720-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text. (дата звернення: 25.08.2020).

Polisen. Rattfylleri och sjöfylleri. N. d. URL:https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/ratt--och-sjofylleri/. (дата звернення: 25.08.2020).

Gov.uk. Drink-driving penalties. N. d. URL:https://www.gov.uk/drink-driving-penalties. (дата звернення: 25.08.2020).

Гуржій Т. О. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України. Адміністративне право і процес. 2014. № 3(9). С. 156–168.

Веселов М. Ю., Мураховська Г. А. Сучасні проблеми статистичного аналізу ювенальних правопорушень в Україні. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 1. С. 19–23.

Веселов М. Інститут адміністративної відповідальності у системі ювенальної юстиції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. 2019. № 5 (106). С. 49–63. DOI: 10.31617/zt.knute.2019(106)05.

Микитчик О. В. Щодо деяких аспектів криміналізації керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння. Актуальні проблеми кримінального права. Електронний репозитарій НАВС. 2017. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/3468/1/. (дата звернення: 22.08.2020).

Філіппов А. В. Системний підхід до посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Правова держава. 2017. № 25. С. 90–95.

Петровський А. В. Удосконалення механізму притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 2. С. 186–190.

Постанова Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 23.09.2020 р. у справі № 396/1285/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/91727806. (дата звернення: 25.08.2020).

Постанова Деснянського районного суду м. Києва від 23.09.2020 р. у справі № 754/10001/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/91731919. (дата звернення: 25.08.2020).

Постанова Деснянського районного суду м. Києва від 23.09.2020 р. у справі Справа № 754/11263/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/91731923. (дата звернення: 25.08.2020).

Гаврилюк М. Ю., Веселов М. Ю. Звільнення від кримінальної відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кривий Ріг, 12 лист. 2019 р.). Кривий Ріг, 2019. С. 79–82.

Відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Сайт Патрульної поліції України. URL:http://patrol.police.gov.ua/2020/07/03/vidpovidalnist-za-keruvannya-transportnymy-zasobamy-u-stani-sp-yaninnya/. (дата звернення: 20.08.2020).

Кравець А. С., Веселов М. Ю. Окремі питання медичного освідування осіб, що керують транспортними засобами у стані сп’яніння за новим законодавством. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Кривий Ріг, 12 лист. 2019 р.). Кривий Ріг, 2019. С. 165–167.


Переглядів анотації: 189
Завантажень PDF: 267
Як цитувати
Веселов, М. Ю., & Шелудяков, Р. С. (1). Якою бути юридичній відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 78-88. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.78-88
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА