Стан наукових розробок з виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет

  • Р. С. Нєдов аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро)
Ключові слова: стан наукових розробок, виявлення злочинів, розслідування злочинів, інтелектуальна власність, Інтернет

Анотація

У статті здійснено аналіз наукових праць щодо вивчення питань виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет. Розглянуто наукові дослідження за такими групами: 1) дослідження, присвячені проблемам протидії злочинам, пов’язаним з порушенням прав інтелектуальної власності; 2) дослідження, присвячені проблемам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної інформації та комп’ютерних мереж; 3) дослідження, присвячені проблемам протидії злочинам, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.

Посилання

Григор’янц Г. І. Піратство як порушення авторських і суміжних прав у мережі Інтернет : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право й цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. 195 с.

Юрченко О. М. Теоретичні та організаційно-правові засади забезпечення контррозвідувального захисту промислової власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України». Київ : НАСБУ, 2008. 32 с.

Гордієнко С. Г. Теорія та практика контррозвідувальної діяльності служби безпеки із захисту інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України». Київ : НАСБУ, 2009. 36 с.

Таран О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинної діяльності у сфері порушення авторського й суміжних прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Київ : Академія адвокатури України, 2005. 19 с.

Адєєва Г. К. Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Харків : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2006. 20 с.

Курилін І. Р. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Київ : КНУВС, 2007. 19 с.

Горбаньов І. М. Особливості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Київ : Академії адвокатури України, 2007. 20 с.

Томма Р. П. Правові та організаційно-тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам, що порушують права інтелектуальної власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність». Київ : КНУВС, 2008. 17 с.

Єліферов О. Б. Основи виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням авторських прав на аудіовізуальні твори: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Одеса : ОДУВС, 2009. 20 с.

Поджаренко К. Є. Криміналістичне забезпечення розкриття й розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ : КНУВС, 2009. 285 с.

Севідов О. А. Криміналістична характеристика злочинних порушень авторського й суміжних прав та основні положення їх розслідування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Харків : ХНУВС, 2009. 20 с.

Єрмоленко В. А. Методика розслідування порушень авторського права й суміжних прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. 20 с.

Тарабановська В. І. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням аудіо-відеопродукції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ : НАСБУ, 2012. 20 с.

Антонов Д. К. Діяльність підрозділів ДСБЕЗ з протидії кримінальним правопорушенням у сфері авторського і суміжних прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. 21 с.

Сандул В. А. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Львів : ЛьвДУВС, 2013. 20 с.

Федоришина Ю. Ю. Організація й тактика виявлення злочинів, повязаних з порушенням прав інтелектуальної власності, запобігання їм та їх припинення (за матеріалами ДПЗСЕ): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Харків : ХНУВС, 2015. 20 с.

Воронов І. О. Організаційні й тактичні основи оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Одеса : ОДУВС, 2012. 36 с.


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Нєдов, Р. С. (2018). Стан наукових розробок з виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(83), 256-265. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/100
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ