Політика (мета та завдання) наукового видання

Цілі та проблематика

Журнал призначений для науковців, працівників судових, правоохоронних, інших органів державної влади, практикуючих юристів, здобувачів вищої освіти юридичного профілю.

Програмні завдання журналу: 

- публікація оригінальних робіт з актуальних проблем держави і права; 
- публікація результатів наукових досліджень;
- підвищення професійної компетенції юристів;
- поширення наукових знань та передового досвіду в галузі права; 
- інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір;
- удосконалення методики викладання юридичних дисциплін; 
- популяризація сучасних юридичних знань; 
- надання консультативної допомоги здобувачам наукових ступенів і вчених звань, здобувачам вищої освіти, працівникам правоохоронних органів, інших органів державної влади тощо; 
- активізація освітнього процесу у юридичних закладах вищої освіти.

 

Політика видання: 

Метою журналу є висвітлення загальнотеоретичних проблем держави і права; проблем теорії та практики застосування законодавства; проблем управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів; проблем цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблем боротьби зі злочинністю та правоохоронної діяльності; подій і фактів наукового життя; рецензій на наукові праці юридичного характеру; створення та підтримування міцної наукової платформи, яка зацікавить як вітчизняних, так і зарубіжний вчених юристів та юристів-практиків.

 

Перспективними завданнями видання є:

– розвиток теоретичних і прикладних досліджень в галузі права в Україні та країнах ЄС, наукова апробація та поширення їх результатів; 
- розширення кола авторів журналу на основі співробітництва з науковцями України та країн ЄС; 
– збільшення кількості публікацій англійською мовою; 
– включення видання до профільних міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus; 
- розміщення журналу в бібліотеках країн ЄС.

 

Розділи журналу:

I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 
V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 
VІ. НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
VІІ. РЕЦЕНЗІЇ