Дотримання редакційної етики

Редакційна колегія журналу «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу рецензування.

Редакційна колегія відповідає за Етику публікації на основі кодексу поведінки COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення етики та якості публікації.

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка як видавець журналу «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» виконує свої обов'язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та визнає відповідальність.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»:

• усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор, у свою чергу, зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії;

• редколегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити ​​чесний процес рецензування;

• редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу;

• редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю та організацію, де була виконана робота;

• редколегія допускає поширення у електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але посилання на першоджерело є обов’язковим;

• відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкокованій без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.

Етичні зобов’язання авторів:

• дослідження, що публікуються у журналі повинні бути проведені відповідно до чинного законодавства та етичних норм;

• автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отриманих даних або неналежного маніпулювання ними;

• автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації;

• автори повинні дотримуватися вимог публікації. Не допустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті;

• джерела фінансування та відповідних конфліктів інтересів повинні бути обов’язково розкриті. Автори мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься у рукописі;

• автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог журналу. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання зазначених вимог.

Етичні зобов’язання рецензентів:

• рецензент повинен дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивним та неупередженим;

• рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає науковим стандартам та вимогам до її оформлення. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів;

• будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім випадків, дозволених редактором.