Редакційна колегія

Головний редактор

Комарницький Віталій Мар’янович – доктор юридичних наук, професор, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Івано-Франківськ, Україна)

Заступники головного редактора

Карчевський Микола Віталійович – доктор юридичних наук, професор, перший проректор  Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Івано-Франківськ, Україна) 

Письменський Євген Олександрович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін  Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Івано-Франківськ, Україна)

Відповідальний секретар

Коваленко Володимир Вікторович – кандидат юридичних наук, професор, учений секретар секретаріату вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Івано-Франківськ, Україна)

Члени редколегії

Берназюк Ян Олександрович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду (Київ, Україна)

Бобкова Антоніна Григорівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, керівник Донецького регіонального центру НАПрН України (Кропивницький, Україна)

Вайшвіла Альфонсас – габілітований доктор юриспруденції (доктор юридичних наук), професор кафедри історії та філософії права університету імені Миколаса Ромериса (Вільнюс, Литва)

Дудоров Олександр Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

Євтєєва Дарина Петрівна - кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи, ст. дослідник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (Харків, Україна)

Ізбаш Катерина Сергіївна - кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ (Одеса, Україна)

Камінська Наталія Василівна  – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)

Лапкін Андрій Васильович - доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна)

Литвинов Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних  дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Івано-Франківськ, Україна)

Лукаш Сергій Станіславович – доктор юридичних наук, професор, директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми, Україна)

Мельничук Світлана Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін  Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Івано-Франківськ, Україна)

Нестерович Володимир Федорович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін  Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Івано-Франківськ, Україна)

Розовський Борис Григорович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Дніпро, Україна)

Свиридюк Наталія Петрівна - доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України (Київ, Україна)

Степанюк Руслан Леонтійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ (Харків, Україна)

Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук (ноострофікований у Польській академії наук), професор, заслужений юрист України, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (Київ, Україна)

Фельтес Томас – габілітований доктор права (доктор юридичних наук), професор, старший професор юридичного факультету Рурського університету (Бохум, Німеччина)

Чеховська Ірина Василівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна)