Політика відкритого доступу

Журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» дотримується політики відкритого доступу (open access), виходячи з принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню обміну знаннями та здобутками наукових досліджень.

Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділах Архіви та Поточний випуск

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI.

Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів. Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі Авторські права та ліцензування