Поточний номер

Том 1 № 85 (2019): Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

ISSN 2524-0323. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 1 (85)

Опубліковано: 2019-03-29

Весь випуск

Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділ VІ. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Переглянути всі випуски

Науково-теоретичний журнал
«Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»

ISSN 2524-0323

Видається з 1997 року

Проблематика: висвітлення загальнотеоретичних проблем держави і права; проблем вдосконалення та застосування законодавства; проблем управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблем цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблем протидії кримінальним правопорушенням (розділ журналу Цілі та проблематика)

Засновник та видавець: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Періодичність: чотири номери на рік

Мови видання: українська, російська (змішаними мовами)

Сфера розповсюдження видання: загальнодержавна та зарубіжна

Формат видання: 60х84 1/16

Обсяг видання: до 20 умовних друкованих аркушів

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 15990-4462 ПР від 20.11.2009 р.

Фахова реєстрація:уключений до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 07.10.2015 № 1021

Збірник індексується у міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus International» (Варшава, Польща) (ICV 2017: 47,44).

Опубліковані матеріали розміщуються на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Міжнародний цифровий індекс Doi prefix: 10.33766

Спеціальність: 081 Право

Галузь науки: юридичні науки

Політика (мета та завдання) видання: оприлюднення результатів наукових і дисертаційних досліджень у галузі права, обмін досвідом у сфері викладання навчальних дисциплін юридичного спрямування, обговорення проектів нормативно-правових актів, поширення інформації про події наукового характеру.

Тематична спрямованість видання: загальнотеоретичні проблеми держави і права; проблеми теорії та практики застосування законодавства; проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблеми цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблеми протидії кримінальним правопорушенням; наукове життя

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі Авторські права та ліцензування

Політика відкритого доступу: науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділах Архіви та Поточний випуск

Поштова адреса редакції: 93401, вул. Донецька, 1, Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна.

Електронна адреса для листування: vonr.lduvs@gmail.com

Телефон: (06452) 9-07-77